fredag, januar 19, 2007

Husstandsomdelte gratisaviser

Nej tak!

Man kan undre sig over hvilken del af “Ingen gratisaviser, tak!” det er budene ikke forstår – i hvert fald synes det helt umuligt at blive fri for at modtage de infame reklametryksager, hvilket er yderst utilfredsstillende.

Det erindres at jeg afbestilte alle gratisaviser allerede ved lanceringen, har et nydeligt skilt på min brevsprække der tydeligt angiver at jeg ikke ønsker gratisaviser, adskillige gange både pr. email og fodpost har gjort opmærksom på at budene hverken leverer avisen korrekt eller respekterer et nej tak, og uden held har forsøgt at afmelde aviserne på www.afmeldavisen.dk. Stopper det da aldrig?

De seneste tre gange jeg har klaget over gratisaviserne i år, én gang pr. fodpost og to gange pr. email, har jeg medsendt en kopi til Forbrugerombudsmanden, og fik i dag en email derfra med en vedhæftet .doc-fil (fnys!) med følgende ordlyd:
Tak for kopier af Deres breve af 11. januar 2007 til gratisaviserne Dato og 24timer om Deres problemer med at framelde disse og for kopier af efterfølgende e-mails.

Forbrugerombudsmanden har i slutningen af november 2006 afholdt møde med gratisaviserne om leveringen – Forbruger­ombuds­manden har udstedt retningslinjer for omdeling af adresseløse forsendelser, og vi har modtaget en del klager over, at aviserne ikke smides helt ind gennem brevsprækken.

I mødet nævnte vi også, at vi får en del henvendelser som Deres fra borgere, der har svært ved at trænge igennem med en afmelding af aviserne. Vi fik på den baggrund en kontaktperson for hver af aviserne, som vi kan orientere om konkrete problemer.

Vi har på den baggrund sendt Deres navn og adresse til kontaktpersonerne med oplysning om Deres første breve, ligesom vi med kopi har orienteret disse om Deres seneste mails. Leveringen skulle så gerne stoppe snarest.

Med venlig hilsen

På Forbrugerombudsmandens vegne
Anne Zerman Nielsen

Fuldmægtig, cand.jur.
Ordene “leveringen skulle så gerne stoppe snarest” klinger sødt i mine ører, men jeg har nu stadig ikke i sinde at holde vejret.

Indtil aviserne går konkurs, kan vi jo diskutere mulige tiltag.

Ingen kommentarer: