lørdag, juli 07, 2007

Fredens religion

En lille uges tid efter angrebene i London og Glasgow har britiske muslimer søsat en kampagne der tilsyneladende tager afstand fra terrorhandlingerne. Kampagnen tager udgangspunkt i koranens sûra 5:32:
Muslims united
“…Whoever kills an innocent soul… it is as if he killed the whole of mankind, And whoever saves one, it is as if he saved the whole of mankind.”
[The Holy Quran, 5:32]

Den danske oversættelse lyder:
“…hvis nogen dræber et menneske, uden at det sker som hævn,… er det, som om han har dræbt alle mennesker. Og hvis nogen skænker et menneske livet, er det, som om han havde skænket alle mennesker livet.”

I skolen har vi alle lært hvor vigtigt det er ikke at tage tingene ud af deres sammenhæng, så lad os fortsætte med sûra 5:33:
“Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet af landet.”

Lyder dette som stemmen fra en fredens religion?

Som om det ikke var nok, så er det værd at grunde over hvad “uskyldig” betyder. Den britiske mullah Anjum Chaudri synes at mene at kun muslimer er uskyldige:Måske sku' man sende de britiske muslimer et exemplar af Robert Spencers kommende bog, “Religion of Peace? Why Christianity is and Islam isn't”

The Religion of Peace

Ingen kommentarer: