fredag, august 31, 2007

Ingen adgang uden Flash!

Brugere uden Flash er ikke velkomne hos Inges Kattehjem Hvis man ikke har Flash installeret i sin browser, er det umuligt at besøge Dansk Katteregister. Utroligt at web-designere kan være så talentløse.

Nå, men hvis nogen fra Inges Kattehjem skulle falde over denne blog, kan de jo selv afmelde Rasmus. Han bar øremærket hba053.
Heldigvis er Det Danske Katteregister lidt mere fornuftigt.

mandag, august 27, 2007

Rasmus

Rasmus 16.Nov.1990-27.Aug.2007 R.I.P.

søndag, august 26, 2007

Vejledning og praksisteori

Per Lauvås og Gunnar Handal (2006): Vejledning og praksisteori
Vejledning og praksisteori er en grundbog om en undervisningsmetode, som har en voksende aktualitet og nødvendighed i danske uddannelses­institutioner.

Det centrale tema hos Lauvås og Handal er, hvordan man kan vejlede for at udvikle den enkeltes praktiske fagteori, så den udgør et stadig mere righoldigt og reflekteret grundlag for handling. Det er ikke ‘rigtig praksis’, som er i fokus, men ‘reflekteret praksis’, dvs. en praksis, hvor teoretiske og praktiske begrundelser afprøves og ses i sammenhæng med etiske overvejelser.

Det karakteristiske ved vejledningen som pædagogisk aktivitet er nærheden, omtanken og det personlige — som danner grundlaget for og præger den enkeltes handlinger. En vejleders arbejde lykkes, når det bærer præg af en ægte interesse for andre mennesker og tolerance over for det ufærdige. Et nøgleområde er, hvordan en vejleder håndterer det faglige indhold. Den korte version er: Se det ikke som dit job at give alle svarene, men prøv af al magt at forstå alle spørgsmålene! En længere version findes i bogen.

Vejledning og praksisteori henvender sig til lærere og studerende på alle mellemlange videregående uddannelser og er en omfattende teoretisk såvel som praktisk indføring i området. Bogen udkom på norsk første gang i 1990, på dansk i 1997 med titlen Vejledning og praktisk fagteori. Siden da har bogen været en af de mest anvendte i de nordiske lande. Den nye titel Vejledning og praksisteori angiver ikke blot en mindre justering. Bogen er nyskrevet og bredere i sin teoretiske tilgang og mere detaljeret beskrivende i sin metodik.”
Isbn 87-7955-438-5

Vejledning og praktisk fagteori

Per Lauvås og Gunnar Handal (1997): Vejledning og praktisk fagteori
“I Vejledning og praktisk fagteori præsenteres en systematisk og omfattende fremstilling af hele vejledningsfeltet og af dets afgrænsning til supervision, konsultation, rådgivning, undervisning og terapi. Bogen rummer både en teoretisk afklaring og en redegørelse for de mangeartede fremtrædelsestræk, som kendetegner vejledningsbegrebet på samfunds-, erhvervs- og institutionsområdet.”
Isbn 87-7724-649-7

Se osse den nyere Vejledning og praksisteori.

lørdag, august 25, 2007

Web 2.0

<xml>
<I>
<am>
<so>
<damn>
Web 2.0
</damn>
</so>
</am>
</I>
</xml>

lørdag, august 18, 2007

Hide and Seek

Where are we?
What the hell is going on?
The dust has only just begun to fall.
Crop circles in the carpet, sinking, feeling.

Spin me round again and rub my eyes.
This can't be happening.
When busy streets a mess with people
would stop to hold their heads heavy.

Hide and seek.
Trains and sewing machines.
All those years they were here first.

Oily marks appear on walls
where pleasure moments hung before.
The takeover, the sweeping insensitivity,
of this still life.

Hide and seek.
Trains and sewing machines.
(Oh, you won't catch me around here.)
Blood and tears they were here first.

Mmh, what d'ya say?
That you only meant well, well of course you did.
That it's all for the best, of course it is.
That it's just what we need, you decided this?
What did you say?

Ransom notes keep falling out your mouth.
Mid-sweet talk newspaper word cut-outs.
Speak no feeling, no I don't believe you.
You don't care a bit.

Imogen Heap: Speak for Yourself

søndag, august 12, 2007

GratisSMTP — i 9 lette trin

Med illustrationer

Lissom Kammerat Adam kan jeg undre mig over at folk vælger at betale for en udgående mailserver hos SMTP.dk, når man mindst ét sted kan opnå en tilsvarende — eller bedre — funktionalitet gratis. Måske skyldes det ren uvidenhed, måske er folk simpelthen faldet for Hans Jul Larsens pressemeddelelse. Udenrigsministeriet reklamerer således for produktet som om det var den bedste opfindelse siden Kærgården, og ComOn får det nærmest til at lyde som om smtp.dk — som det første firma i verden — har løsningen på et hidtil uløseligt problem. Man undres…

Som Adam osse skriver, burde man måske i virkeligheden oprette GratisSMTP.dk som en service til fri afbenyttelse, men indtil da skal jeg nøjes med at vise hvordan man med Gmail kan bruge Googles smtp-servere til at sende emails derhjemmefra eller når man er på farten — med egen emailadresse, vel at mærke (så man ikke, som smtp.dk skriver, »[kompromitterer sin] professionelle identitet ved at bruge webmail«). Man er ikke begrænset af antallet af emails der kan sendes hver dag, ej heller af hvor mange emailadresser man ønsker at benytte. Denne løsning giver kort sagt frihed til at maile! I sandhedens interesse skal nævnes at Gmail sætter en begrænsning på størrelsen af den enkelte email, og den er i skrivende stund 20 mb, hvor man med smtp.dk kan sende emails på op til 50 mb. Kan du leve med denne begrænsning, så læs videre.

I det følgende antages at ens normale emailadresse er fxvqgcbfg@skidtpost.dk, samt at man har kontoen fxvqgcbfg@gmail.com hos Gmail (klik hér for at oprette en Gmail-konto, hvis du ikke allerede har en).

Trin 1: Indstillinger

Log ind på Gmail og vælg “Indstillinger” i øverste højre hjørne:

Trin 1: Vælg “Indstillinger“ i Gmail

Trin 2: Tilføj emailadresse

Gå til fanebladet “Konti” og vælg “Tilføj en anden e-mail-adresse”:

Trin 2: Under fanebladet “Konti” vælg “Tilføj en anden e-mail-adresse”

Trin 3: Angiv oplysninger

I det nysåbnede vindue angiver man sit navn og normale emailadresse:

Trin 3: Tilføj en anden emailadresse

Trin 4: Send bekræftelse

For at Gmail vil godtage ens normale emailadresse, skal man bekræfte at man virkelig er ejer af denne. Tryk på knappen “Send bekræftelse”:

Trin 4: Send bekræftelse

Trin 5: Bekræftelseskode

Gmail sender nu en email med en bekræftelseskode. Man kan enten vælge at følge et link i emailen, eller at taste koden ind manuelt:

Trin 5: Bekræftelseskode

Trin 6: Bekræft kontrolkoden

Hvis man vælger at taste koden ind manuelt, kopieres den til det lille vindue. I exemplet er koden 2297666. Tryk på knappen “Bekræft”:

Trin 6: Bekræft

Trin 7: Adressen er tilføjet

Som man kan se, er den normale emailadresse nu tilføjet til listen over mulige afsenderadresser. Har man brug for at kunne sende post fra mere end én adresse, kan man tilføje flere ved at følge de foregående trin.

Trin 7: Emailadressen er nu tilføjet

Trin 8: Videresendelse

Man kan eventuelt sætte Gmail til at sende al post modtaget af Gmail-adressen videre til ens normale adresse, dette er dog ikke nødvendigt. Vælger man denne funktion, foregår det fra fanebladet “Videresendelse og POP”:

Trin 8: Send al Gmail-post videre til den rigtige emailadresse

Trin 9: Konfigurering af postprogram

Som sidste trin skal man sætte sin emailklient op til at anvende Gmails mailserver til afsendelse. Alle relevante oplysninger kan findes på Gmails hjælpeside, men det kan nævnes her at man skal
 • benytte serveren smtp.gmail.com
 • vælge at bruge godkendelse
 • vælge sikker forbindelse (StartTLS / SSL)
 • benytte port 465 eller 587
 • bruge sin fulde Gmail-adresse som brugernavn
 • bruge sin Gmail-adgangskode som, ja, adgangskode
Voilà, GratisSMTP!

lørdag, august 11, 2007

Religion of Peace?

Omslaget til Robert Spencers “Religion of Peace” Why Christianity Is and Islam Isn't

Robert Spencer, kendt fra bl.a. Jihad Watch, har netop udgivet bogen Religion of Peace?, der — som man kan læse af undertitlen “Why Christianity Is and Islam Isn't” — forsøger at belyse afgørende forskelle mellem islam og kristendom.

Fra bogens omslag:
Spencer reveals:
 • The fundamental differences between Islamic and Christian teachings about warfare against other religions: “Love your enemies” vs. ”Be ruthless to the unbelievers”
 • The myth of Western immorality and why the Islamic world is less moral than the West
 • Why the Islamic world has never developed the distinction between religious and secular law that is inherent in Christianity
 • Why Christinity has always embraced reason — and Islam has always rejected it
 • Why the most determined enemies of Western civilization may not be the jihadists at all, but the leftists who fear their churchgoing neighbors more than Islamic terrorists
 • Why Jews, Christians, and peoples of other faiths (or no faith) are equally at risk from militant Islam
En ambitiøs mundfuld. Jeg glæder mig til at læse hvad Spencer har at sige…

Isbn 978-1-59698-515-5

fredag, august 10, 2007

lørdag, august 04, 2007

fredag, august 03, 2007

Skjulte Ord

Bahá'u'lláh (2001): Skjulte Ord

Isbn 87-87155-28-1

Privatlivets fred på e-Boks

På e-Boks' side om beskyttelse af privatlivets fred kan man læse (mine fremhævelser i kursiv):
Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

e-Boks har skrevet denne erklæring for at understrege, at vi ser med den største alvor på spørgsmålet om privatlivets fred i det digitale samfund. Det følgende deklarerer vores praksis for informationsindsamling og praksis for videregivelse af oplysninger på e-boks.dk

Vi anvender cookies til at indsamle oplysninger om brugen af e-Boks. Oplysningerne er f.eks.¹:
 • din browsertype, din skærmopløsning og dit operativsystem
 • hvilke sider du har besøgt på e-boks.dk
 • din IP-adresse
Oplysningerne er anonyme og bruges kun til udarbejdelse af generel statistik samt til forbedring af e-boks.dk.

Det garanteres, at ingen af de indsamlede informationer bliver overdraget til tredjemand.²

De indsamlede oplysninger kan ikke henføres til personlige oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brugen af e-Boks. Personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med e-Boks vilkår.

Dette website indeholder links til andre websites. e-Boks er ikke ansvarlig for disse andre websites´ praksis omkring privatlivets fred.³
Ad 1: “Oplysningerne er f.eks.”

Det lille “f.eks.” fritager e-Boks for at oplyse nøjagtigt hvilke oplysninger der indsamles, hvilket gør at de efterfølgende tre punkter i bedste fald er overflødige, og i værste fald giver en falsk tryghed.

Ad 2: “Det garanteres, at ingen af de indsamlede informationer bliver overdraget til tredjemand.”

Nuvel, hvordan ordet “overdraget” skal fortolkes er naturligvis et åbent spørgsmål, men vi har allerede set at der udvexles data med 2o7.net, så i bedste fald er det en tilsnigelse at sige at data ikke overdrages til tredjemand, i værste fald er det en lodret løgn.

Ad 3: “Dette website indeholder links til andre websites. e-Boks er ikke ansvarlig for disse andre websites´ praksis omkring privatlivets fred.”

Med denne stanza fralægger e-Boks sig fuldstændigt ansvaret for de uspecificerede oplysninger der videresendes til Omniture, herunder fx hvad der sker med oplysningerne, hvem der har adgang til disse, og hvad de bruges til.

Det er en ommer, e-Boks!

Opdatering kl. 14:37:

Erik Abildgaard Knudsen, produktchef hos e-Boks, skriver som svar på ovenstående:
“Tak for dit input. Vi er i gang med at udarbejde en mere detaljeret erklæring om beskyttelse af privatlivets fred. Dette arbejde fortsætter, når jeg er tilbage fra ferie og her vil jeg tage dit input med i betragtning.”

torsdag, august 02, 2007

De Syv Dale og De Fire Dale

Bahá'u'lláh (2001): De Syv Dale og De Fire Dale

Isbn 87-87155-26-5

onsdag, august 01, 2007

Find vej er for sej

Jeg ved ikke hvorfor jeg har siddet og fedtet med Krak og Eniro før, for Find vej har da et langt mere brugervenligt koncept — man hægter simpelthen bare adressen på url'en, og vupti!
Zoologisk Have, Roskildevej 38, 2000-F
www.findvej.dk/roskildevej38,2000
Østervej 5, 4293 Dianalund
www.findvej.dk/østervej5,4293
Banegårdspladsen 6, 8000 Århus C
www.findvej.dk/banegårdspladsen6,8000
Se den officielle vejledning.