søndag, august 26, 2007

Vejledning og praktisk fagteori

Per Lauvås og Gunnar Handal (1997): Vejledning og praktisk fagteori
“I Vejledning og praktisk fagteori præsenteres en systematisk og omfattende fremstilling af hele vejledningsfeltet og af dets afgrænsning til supervision, konsultation, rådgivning, undervisning og terapi. Bogen rummer både en teoretisk afklaring og en redegørelse for de mangeartede fremtrædelsestræk, som kendetegner vejledningsbegrebet på samfunds-, erhvervs- og institutionsområdet.”
Isbn 87-7724-649-7

Se osse den nyere Vejledning og praksisteori.

Ingen kommentarer: