tirsdag, september 04, 2007

Sanex, ikke ksanex

For et lille års tid siden undrede jeg mig over at der tilsyneladende står ksanex med punktskrift bag på flaskerne med Sanex brusebadsgele. To år før havde nogle gutter i Holland fået at vide at der var tale om et versaliserings­tegn, men uden nogen forklaring på hvorfor k bruges på denne måde, når fx nbp viser at versaliserings­tegnet er en enkelt punkt i position 6 (‘⠠’). Jeg skrev dengang til Visinfo, men min email nåede tilsyneladende aldrig frem…

For et par dage siden besluttede jeg mig for at skrive igen, og denne gang var der gevinst, med svar fra såvel videnscentret som Dansk Blindesamfund.

Dorthe H. Silver, som er informationsmedarbejder hos Videncenter for Synshandicap, skriver bl.a.:
Jeg tænker på, om det, der ligner et ‘k’, kan være det tegn, der angiver store bogstaver: ‘k’ består af punkt 1 og 3, mens markering af store bogstaver består af punkt 4 og 6. De to tegn ligner altså hinanden, blot er der ved ‘k’ tale om hhv. øverste og nederste punkt i venstre side, mens tegnet for store bogstaver er hhv. øverste og nederste punkt i højre side. Hvis flasken buer lidt, og trykket ikke er helt præcist, kan det måske være svært at afgøre, om det er det ene eller det andet, da placeringen i forhold til de øvrige tegn er afgørende.

Den komplette beskrivelse af den danske punktskrift findes vist ikke online; man kan godt finde selve alfabetet, men ikke den komplette beskrivelse, særtegn osv. Den finder man i udgivelserne “Den danske punktskrift 1993” og “Supplement til Den danske punktskrift 1993”, som fås ved henvendelse til Danmarks Blindebibliotek, Synscenter Refsnæs, Instituttet for blinde og svagsynede eller Dansk Blindesamfund. De er, så vidt jeg ved, gratis.
Det vil sige at der i virkeligheden står “⠨⠎⠁⠝⠑⠭” (“Sanex”) på flasken, og ikke “⠅⠎⠁⠝⠑⠭” (“ksanex”). Nu giver det pludselig mening.

Dorthe slutter med:
Meget ofte springer man faktisk disse tegn over, så der her ville stå “sanex” i stedet, simpelthen for at spare plads og læsetid, så egentlig er det lidt overflødigt, men det er altså det, der er tale om.
Marianne Brüggebusch fra Dansk Blindesamfund giver en forklaring der ligner Dorthes meget, men supplerer:
På dansk er der to versaliseringstegn. Et for en række af store bogstaver (456) og et for ét stort bogstav (46). Punkt 6 bruges på dansk i forkortede punktskrift. Det kaldes et “opløsningstegn” fordi det ophæver betydningen af en forkortelse således at det efterfølgende tegn skal læses i sin oprindelige betydning.
En stor tak til Marianne og Dorthe for de fyldestgørende forklaringer. Nu kan de hollandske gutter få fornøjelsen af at oversætte til hollandsk.

Ingen kommentarer: