onsdag, december 31, 2008

tirsdag, november 25, 2008

Skidtfilm i bussen? Nej tak!

Reklamefilm i Bus 6A Øv, jeg har lige været ude at køre med Bus 6A fra Emdrup til Vester­bro. Gu'­hjælpe­mig om Movia ikke har ind­sat tre styks flad­skærme — en stor oppe ved chauf­føren, og to mindre nede midt i bussen — der alle viser reklame­film på hele turen. Spam, spam, æg og spam. Jeg har betalt for min bus­billet, og så skal jeg se på sådan noget skidt!? Fsck Movia!

Er der ikke nogen der kan lave en Facebook-gruppe så vi kan slippe for det reklame­pjat?

onsdag, november 19, 2008

Adresseløse forsendelser? Nej tak!

Forbrugerombudsmanden har ved forhandlinger med Forbruger­rådet, Post Danmark, Branche­foreningen af Danske Distributions­virksom­heder og øvrige erhvervs­organisa­tioner opnået enig­hed om retnings­linjer for om­deling af adresse­løse for­send­elser. Det drejer sig fx om tilbuds­aviser, salgs­kataloger og lokale uge­aviser. Fra den 30. april 2009 bliver der to nye muligheder for at sige “nej tak” til forsendelserne:
  • Reklamer — nej tak!
    Adressen vil ikke modtage reklamer.
  • Reklamer og gratis aviser — nej tak!
    Adressen vil hverken mod­tage reklamer eller gratis aviser og andre blade/skrifter. Gratis aviser kan være lokale og regionale uge­aviser og even­tuelle dag­lige hus­stands­omdelte aviser.
Omsider!

mandag, november 17, 2008

Omskæring? Nej, tak!

I en artikel i Kriste­ligt Dagblad i dag mener hhv. Char­lotte Guld­berg, for­mand for Børne­rådet, og Kirsten Ketscher, professor i social­ret ved Køben­havns Uni­ver­si­tet, for­nuf­tigt nok at om­skæring af drenge­børn bør for­bydes, samt at religioner ikke bare kan trække fri­nummer og krænke barnets krops­lige inte­gri­tet. Over­rabbiner Bent Lexner og imam Abdul Wahid Pedersen, der i artiklen repræsen­terer hhv. jøde­dommen og islam, tager ikke over­rask­ende afstand mod et for­bud. Lidt mere over­raskende er det at Dansk Folkepartis Jesper Lang­balle betegner det som tyran­nisk, hvis man for­byder den mere end tusind år gamle tradition med at om­skære drenge­børn.

Hvor meget kan jeg tillade mig at skære af mit barns lille­finger uden at man vil kalde det mis­handling, og uden at jeg krænker barnets person­lige integritet?

mandag, november 10, 2008

Antiperspirant uden Al₂Cl(OH)₅

I mange år har jeg benyttet Keminus anti­perspirant roll-on, men nu lurer jeg på om der mon findes et lisså effektivt og lugt­løst produkt, blot uden aluminium­kloro­hydrat.

Et japansk urawaza fore­slår en blanding af bage­pulver og citron­saft:

Er der andre mulig­heder?

tirsdag, oktober 21, 2008

Så ved jeg julen kommer

Traditionen tro begynder julen i ugen efter efter­års­ferien, således sælger Irma i denne uge såvel æble­skiver, som brun­kager og peber­nødder. Nu mangler der bare lidt jule­sne…
Gid det var jul! Hvor var det rart.
Men nu må den da komme snart!

DeathWorld 4

Gotcha!
“Når rotten kommer igen­nem kloak­ken pas­se­rer den fælden, som over­våges af sen­so­rer og øje­blik­ke­ligt ud­løser 14 dræ­bende spyd mod den. Spyd­dene knuser rot­tens knog­ler, og når spyd­dene hæves igen, flyder den ud med skylle­vandet.”

All you need is …

爱

mandag, oktober 20, 2008

Ticket 528964 Closed

Jeg var blevet lidt små­forelsket i Anita Lerches for­tolk­ning af “Heer”, og be­slut­tede mig for at købe nummeret.

Jeg valgte at se bort fra at navnet på hendes udsalgs­sted er en smule uheldigt i internet­sammen­hæng, og at butik­kens ssl-certifikat udløb i fjor, men blev vældig ærger­lig da jeg opdagede at lyd­filen er uaf­spille­lig pga. drm.

Jeg skrev til PopUpShops support og beklagede min nød, idet jeg håbede at de ville til­byde mig en ufor­krøblet lydfil. Hvor naiv kan man være? Svaret fra PopUpShop lød kort og godt:
Desværre så understøtter ikke Linux DRM, som er et krav fra store dele af musikindustrien.

Venlig hilsen
August // Musiksupport
Ticket 528964 Closed

Fsck PopUpShop! Fsck drm!

tirsdag, september 30, 2008

25-øren afskaffes

25-ører fra år 1999 Fra 1. oktober 2008 kan der ikke længere betales med 25-ører. Mønten kan ind­løses i banker, spare­kasser samt National­banken frem til 1. oktober 2011.

Direktøren i Dansk Sprog­nævn, Sabine Kirchmeier-Andersen, mener ikke at ud­tryk­ket “Så får I ikke mere for den 25-øre” af den grund for­svinder fra hver­dags­sproget:
“Så længe folk kan huske at der fandtes 25-ører, så vil ud­tryk­ket blive ved at være der.”

onsdag, september 24, 2008

Politisk kompas

Mit politiske kompas
Så forstår jeg bedre hvorfor jeg synes at folk som Mahatma Ghandi og Dalai Lama er mere sympatiske end Robert Mugabe og George W. Bush;)

onsdag, september 17, 2008

Pangasius, fattig på omega-3

Omsider fik jeg taget mig sammen til at under­søge hvor meget ω3 der er i hajmalle, Pangasius hypophthalmus. På pakkerne med pangasius-filet fra Butler's Choice står nemlig både at det totale fedt­indhold i pangasius er 2 g fedt pr. 100 g filet, samt at der er tale om en »benfri fisk — rig på omega-3«.

Omega-3-fedtsyrer fore­kommer natur­ligt i fed fisk, fx makrel og sild, som inde­holder rundt regnet 3 g ω3 pr. 100 g fisk ud af et total­indhold af fedt på hhv. 24 g og 14 g. Alene af dén grund rimer “rig på omega-3” temme­lig dår­ligt på “mager fisk”, men det kan blive værre endnu: Fisk danner ikke ω3-fedt­syrerne selv, men får dem ved at spise plankton. Den pangasius vi køber kommer, hvis ikke udelukkende, så i hvert fald fortrinsvis, fra Mekong-deltaet i Vietnam, hvor fisken opdrættes i bure. (I paren­tes bemærket kan jeg ikke lade være med at spekulere på om pangasius er Vietnams svar på det norske lakse­eventyr…) Det er altså tvivlsomt om haj­mallerne der får samme mængde ω3 gennem foderet, som de ellers ville have fået gennem deres naturlige føde

Hverken USDA Nutrient Database eller Føde­vare­institut­tets føde­vare­data­bank kender pangasius, så det var nær­liggende at skrive direkte til Butler's Choice. Der står jo »Rig på omega-3« på pakkerne, så man skulle umiddel­bart tro at de vidste hvor meget ω3 der er i sådan en haj­malle­fætter. Jacob Stokkebye Gertsen fra Butler A/S skriver imidlertid i en email (med krympe­folie­licens):
“Som dagspressen skriver idag har en ny forskning vist at indholdet af omega 3 er meget lille i opdrættet fisk særligt fra asien og ikke mindst i pangasius. […] Jeg er derfor enig i at rig på omega 3 bør omformuleres.”
Jeg henvendte mig derfor til Charlotte Jacobsen fra DTU Aqua, som synes at have en rig viden om fiske­olier, og som svarede:
“Problemet er, at der pt ikke findes til­gængelige data på indholdet af omega-3 fedtsyrer i de pangasius vi importerer her til landet. Fisken er, hvad den spiser, og derfor vil dens omega-3 indhold i høj grad afhænge af, hvad den har fået at spise, så hvis den er fodret med plante­olie frem for fiskeolie, vil den have et meget lavt omega-3 indhold.

Jeg kan nævne, at vi har under­søgt 2 forskellige pangasius­produkter for deres ind­hold af de 2 lang­kædede omega-3 fedt­syrer EPA og DHA. I det ene var der ca. 0.03 g omega-3 / 100 g fisk og i det andet 0.07 g omega-3 / 100 g fisk, altså i begge til­fælde et ret lavt ind­hold. Begge fisk havde en fedt­procent på ca. 1.6 %.”
Hvis de tal Charlotte nævner holder for Butler's produkter, skal man altså spise mindst 2 kg pangasius for at få dækket det daglige behov af ω3-fedt­syrer. Velbekomme!

torsdag, september 04, 2008

Muslingefiskeri, hvad er rigtigt?

DR Nordjylland skriver:
“Muslingefiskeriet i Limfjorden gør mere gavn end skade for miljøet. Fiskeriet er med til at mod­virke ilt­svind, fordi musling­erne optager megen ilt. Og skade­virk­ninger på hav­bunden af fiskernes skrabe­redskaber er hur­tigt over­vundne, lige­som der også stadig er rige­ligt med muslinger at leve af for fuglene.”
I modsætning hertil skriver Danmarks Naturfredningsforening i Nr. 3 · sept. 2008:
“Banker af blå­muslinger, der har ligget urørte i år­tier, er Dan­marks svar på tropernes koral­rev. Her finder man en variation af under­søiske tang­skove, åle­græs­enge og muslinge­banker med utal­lige arter af tang, hav­svampe, sø­punge, store mus­linger, snegle og fisk. Lige indtil en kutter kommer og skraber bunden for mus­linger — og for alt andet liv!

Muslingeskrab forvandler en varieret oase til en ens­artet ørken, hvor kun få og små arter af bund­dyr som børste­orme kan leve, og hvor yderst få arter af hurtigt voksende alger over­tager scenen. Arter, der hvert år bukker under og rådner, så de bidrager til ilt­svind og fiske­død.”
Fornemmer man en interessekonflikt?

lørdag, august 02, 2008

PostDanmark som stråmand for skidtpost

PostDanmark har gennem et godt stykke tid leveret reklamer pakket ind i et uskyldigt omslag med på­skriften
“PostDanmark sætter kvalitet, effek­tivitet og arbejds­miljø i høj­sædet. Derfor får du en del af dagens post i dette omslag. Omslaget gør det muligt at sortere en større del af dagens post på maskiner.”
Jeg gætter på at der skulle have stået
“PostDanmark sætter omsætning og ind­tjening i høj­sædet. Derfor får du en del af dagens post i dette omslag. Omslaget gør det muligt for Post­Danmark at bringe reklamer ud til alle – også selv om folk har til­meldt sig “Nej tak til reklamer” eller står opført på robinson­listen.”
Nuvel, reklamen ryger i den første post­kasse jeg møder; så kan Post­Danmark selv opleve hvordan det er at
  • modtage uønskede reklamer
  • være nødsaget til at sortere skidtpost fra normale breve
  • have ulejlighed med at skaffe sig af med papiraffaldet

torsdag, juli 31, 2008

Kort og tynd

Når TV 2 skriver
“Med 14.000 tobaks­relaterede døds­fald årligt – flere end hvert femte – ligger Danmark ifølge den seneste opgørelse fra who helt i top i Europa. […] Til gen­gæld halter vores ind­sats til fore­byggelse af tobaks­ryg­ning og dens skade­virk­ninger betyde­ligt efter lande, vi normalt sammen­ligner os med.”
er det så ikke lidt lissom hvis jeg sagde om min diller
“Den er ikke særlig lang, til gengæld er den tynd!”
?

fredag, juni 13, 2008

Tak, Irland!

RTÉ skriver:
With results in from all 43 constituencies, the Lisbon Treaty has been defeated by a margin of 53.4% to 46.6%.

A total of 752,451 people voted in favour of the treaty and 862,415 voted against.
Tak til Irland! Men lur mig om ikke platuglerne i de øvrige eu-landes regeringer vil finde en måde at ignorere resultatet på.

lørdag, maj 17, 2008

mandag, maj 05, 2008

Vår påny

Så kommer den ødsle vår påny,
den manes af muld for fode.
Solen står op i kvidrende gry,
og håbet er vel til mode.

Thøger Larsen

søndag, april 06, 2008

Jeg leger med git

Jeg tænkte at jeg hellere måtte få set lidt på git, så jeg har lagt nogle af mine python-scripts op på Gitorious: Flere følger…

onsdag, februar 20, 2008

Wikileaks

USA har, ved at benytte censur for at knægte ytrings­friheden, skrevet sig selv på listen over slyngel­stater.

Wikileaks.org har i skrivende stund ingen dns, men kopier af det oprindelige netsted kan findes på bl.a.:

tirsdag, februar 19, 2008

Villy som brandmajor!

Apropos ørentvist, så har Villy Søvndal i dag et forfriskende indslag på sin blog.

Lige på kornet!

Ørentvisten

Ørentvist (Forficula auricularia)C.E. Soya: En gæst

En familie sidder en sommer­dag i deres have, da en øren­tvist falder ned i smør­krukken. Moren vil slå den ihjel, men den 14-årige Niels er zoo­logisk inter­esseret og får af faren lov til at anbringe øren­tvisten i sin zoo­logiske samling med besked om at den skal behandles og fodres godt.

Og det gør han så godt at den vokser og vokser – til næsten 2 meter – og udvikler sig til et tyrannisk væsen der stinker og bevæger sig rundt i huset, så den ene ulykke efter den anden ramler ned over familien. Men eftersom øren­tvisten er en viden­skabelig sensation og faren en stor humanist, får skade­dyret lov at dominere og te sig efter for­godt­befindende, mens familien passivt ser til og deres familie­mønster krakelerer.

søndag, februar 17, 2008

Min bare r*v

For et par dage siden skrev dr under overskriften »Staten laver gratis it-sikker­heds­tjek«:
Nu kan alle danskere gratis give deres computer et it-sikkerhedstjek over nettet.
[…]
Net-testen kontrollerer, hvor sårbar den private computer er for angreb fra internettet ved at undersøge for såkaldte “åbne porte.” Borgeren får et resultat – i form af rødt, gult eller grønt lys – samt en vejledning til, hvordan man bør forholde sig til testresultatet.
Sikkerhedstjekket kan foretages på saarbarhedstest.it-borger.dk.

Jeg kørte testen mod min hjemmecomputer, og fik at vide at mit »resultat er rødt«, hvilket jo umiddelbart virkede ubetryggende, men ved nærmere eftersyn viste detaljerne ni grønne punkter med forklaringen »Der er ikke umiddelbart brug for at gøre noget«, og så ét rødt felt med de uddybende bemærkninger:
Information about this scan : Nessus version : 3.0.6 Plugin feed version : 200801140935 Type of plugin feed : Registered (7 days delay) ERROR: Your plugin feed has not been updated since 2008/1/14 Performing a scan with an older plugin set will yeld out of date results and produce an incomplete audit. Please run nessus-update-plugins to get the newest vulnerability checks from Nessus.org. Scanner IP : 91.191.130.205 Port range : default Thorough tests : no Experimental tests : no Paranoia level : 1 Report Verbosity : 1 Safe checks : yes Optimize the test : yes Max hosts : 40 Max checks : 5 Scan duration : unknown (ping_host.nasl not launched?)
Høh!

tirsdag, februar 05, 2008

Boycott Rambo 4

Mens TV2 Sladder fortæller at
Politiet i Burma har givet DVD-sælger­ne strenge ordrer på at holde fingrene fra Sylvester Stallones nye film “Rambo”. Helten tager nemlig kampen op mod landets forhadte styre.

Indbygerne taler også meget om filmen. Efter 45 år med militær­juntaen elsker de, at nogen trodser regimet, om det så bare er en film­figur fra Hollywood. »Folk er vilde med citatet “Live for nothing, die for something”«, betror en af stor­byens indbyggere nyheds­bureauet Reuters med henvisning til det slogan, Hollywoods markeds­førings­maskine har sat på “Rambo”.

Andre fantaserer om, at Stallone og hans figur ligefrem kan være med til at vælte militær­styret ved at give burmeserne mod på at sende bud efter amerikanske tropper.
så er det et helt andet indtryk jeg får når jeg læser en burmesisk chatvens status­linje på jabber:
Boycott Rambo 4! This movie didn't show the reality but just only insulting Myanmar with the fully support and idea of Yodaya. They directly break down to the Myanmar nationality in front of the world. Their over reaction wasn't pleased to Myanmar people and wasn't encourage to us too.

tirsdag, januar 15, 2008

Spyware fra Bankernes EDB-Central?

Under en oprydning i ~ faldt jeg over følgende filer, som jeg ikke kunne mindes at have installeret:

klaus@hjemme:~$ ls -l ~/cbt/lib/
total 24
-rw-r--r-- 1 klaus klaus 8882 2008-01-14 15:48 libcbtsysinfo_0.so
-rw-r--r-- 1 klaus klaus 8882 2008-01-14 15:51 libcbtsysinfo_1.so
klaus@hjemme:~$ 

En kort søgning afslørede at der er tale om IBM's Crypto-based Transactions (cbt), som sandsynligvis er blevet installeret af en java-applet fra BEC.

Selv om der i dette tilfælde næppe er tale om spyware el.lign., er det ikke særlig betryggende at en eller flere af de netbanker jeg benytter har den frækhed at installere software på min maskine uden mit vidende og samtykke, og i sin yderste konsekvens kan jeg se mig nødsaget til at skifte bank­forbindelse.

torsdag, januar 03, 2008

Er ringere bedre?

Det er fantastisk som nogle firmaer kan få en serviceforringelse til at lyde som en forbedring. Se blot hvor kækt Post Danmark formulerer sig i det nysomdelte flyveblad om nye servicetilbud pr. 2. januar 2008:
Vores service skal matche kundernes krav. Det er årsagen til, at vi fra nytår har indført nye service­tilbud.

For alle vores private kunder i hele landet, betyder det:
  • At du fremover skal hente og betale pakker, der er sendt som post­opkrævning, og told­forsendelser på posthuset.
Tilbud? Tsk-tsk…!

(I øvrigt en spændende kommatering.)