torsdag, september 04, 2008

Muslingefiskeri, hvad er rigtigt?

DR Nordjylland skriver:
“Muslingefiskeriet i Limfjorden gør mere gavn end skade for miljøet. Fiskeriet er med til at mod­virke ilt­svind, fordi musling­erne optager megen ilt. Og skade­virk­ninger på hav­bunden af fiskernes skrabe­redskaber er hur­tigt over­vundne, lige­som der også stadig er rige­ligt med muslinger at leve af for fuglene.”
I modsætning hertil skriver Danmarks Naturfredningsforening i Nr. 3 · sept. 2008:
“Banker af blå­muslinger, der har ligget urørte i år­tier, er Dan­marks svar på tropernes koral­rev. Her finder man en variation af under­søiske tang­skove, åle­græs­enge og muslinge­banker med utal­lige arter af tang, hav­svampe, sø­punge, store mus­linger, snegle og fisk. Lige indtil en kutter kommer og skraber bunden for mus­linger — og for alt andet liv!

Muslingeskrab forvandler en varieret oase til en ens­artet ørken, hvor kun få og små arter af bund­dyr som børste­orme kan leve, og hvor yderst få arter af hurtigt voksende alger over­tager scenen. Arter, der hvert år bukker under og rådner, så de bidrager til ilt­svind og fiske­død.”
Fornemmer man en interessekonflikt?

3 kommentarer:

Anonym sagde ...

Hvad interesse har DR Nordjylland i om muslinger er godt eller dårligt for Limfjorden?

Klaus Seistrup sagde ...

Hvis man følger linkene, vil man se at det ikke er DR Nordjyllands egne idéer, men at de blot referer til en undersøgelse foretaget af “DTU Aqua”.

Klaus Seistrup sagde ...

“Det er direkte vildledende, når DTU Aqua i en ny rapport hævder, at muslingeskrab i Limfjorden ikke skader naturen nævneværdigt”, siger Danmarks Naturfredningsforening.