tirsdag, november 25, 2008

Skidtfilm i bussen? Nej tak!

Reklamefilm i Bus 6A Øv, jeg har lige været ude at køre med Bus 6A fra Emdrup til Vester­bro. Gu'­hjælpe­mig om Movia ikke har ind­sat tre styks flad­skærme — en stor oppe ved chauf­føren, og to mindre nede midt i bussen — der alle viser reklame­film på hele turen. Spam, spam, æg og spam. Jeg har betalt for min bus­billet, og så skal jeg se på sådan noget skidt!? Fsck Movia!

Er der ikke nogen der kan lave en Facebook-gruppe så vi kan slippe for det reklame­pjat?

onsdag, november 19, 2008

Adresseløse forsendelser? Nej tak!

Forbrugerombudsmanden har ved forhandlinger med Forbruger­rådet, Post Danmark, Branche­foreningen af Danske Distributions­virksom­heder og øvrige erhvervs­organisa­tioner opnået enig­hed om retnings­linjer for om­deling af adresse­løse for­send­elser. Det drejer sig fx om tilbuds­aviser, salgs­kataloger og lokale uge­aviser. Fra den 30. april 2009 bliver der to nye muligheder for at sige “nej tak” til forsendelserne:
  • Reklamer — nej tak!
    Adressen vil ikke modtage reklamer.
  • Reklamer og gratis aviser — nej tak!
    Adressen vil hverken mod­tage reklamer eller gratis aviser og andre blade/skrifter. Gratis aviser kan være lokale og regionale uge­aviser og even­tuelle dag­lige hus­stands­omdelte aviser.
Omsider!

mandag, november 17, 2008

Omskæring? Nej, tak!

I en artikel i Kriste­ligt Dagblad i dag mener hhv. Char­lotte Guld­berg, for­mand for Børne­rådet, og Kirsten Ketscher, professor i social­ret ved Køben­havns Uni­ver­si­tet, for­nuf­tigt nok at om­skæring af drenge­børn bør for­bydes, samt at religioner ikke bare kan trække fri­nummer og krænke barnets krops­lige inte­gri­tet. Over­rabbiner Bent Lexner og imam Abdul Wahid Pedersen, der i artiklen repræsen­terer hhv. jøde­dommen og islam, tager ikke over­rask­ende afstand mod et for­bud. Lidt mere over­raskende er det at Dansk Folkepartis Jesper Lang­balle betegner det som tyran­nisk, hvis man for­byder den mere end tusind år gamle tradition med at om­skære drenge­børn.

Hvor meget kan jeg tillade mig at skære af mit barns lille­finger uden at man vil kalde det mis­handling, og uden at jeg krænker barnets person­lige integritet?

mandag, november 10, 2008

Antiperspirant uden Al₂Cl(OH)₅

I mange år har jeg benyttet Keminus anti­perspirant roll-on, men nu lurer jeg på om der mon findes et lisså effektivt og lugt­løst produkt, blot uden aluminium­kloro­hydrat.

Et japansk urawaza fore­slår en blanding af bage­pulver og citron­saft:

Er der andre mulig­heder?