mandag, november 17, 2008

Omskæring? Nej, tak!

I en artikel i Kriste­ligt Dagblad i dag mener hhv. Char­lotte Guld­berg, for­mand for Børne­rådet, og Kirsten Ketscher, professor i social­ret ved Køben­havns Uni­ver­si­tet, for­nuf­tigt nok at om­skæring af drenge­børn bør for­bydes, samt at religioner ikke bare kan trække fri­nummer og krænke barnets krops­lige inte­gri­tet. Over­rabbiner Bent Lexner og imam Abdul Wahid Pedersen, der i artiklen repræsen­terer hhv. jøde­dommen og islam, tager ikke over­rask­ende afstand mod et for­bud. Lidt mere over­raskende er det at Dansk Folkepartis Jesper Lang­balle betegner det som tyran­nisk, hvis man for­byder den mere end tusind år gamle tradition med at om­skære drenge­børn.

Hvor meget kan jeg tillade mig at skære af mit barns lille­finger uden at man vil kalde det mis­handling, og uden at jeg krænker barnets person­lige integritet?

Ingen kommentarer: