lørdag, december 29, 2012

Number numbness

I forbindelse med vold­tægts­drabet i Delhi tidligere på måneden, nævnes det igen og igen — sammen med ud­sagnet at “New Delhi har den højeste forekomst af seksual­forbrydelser af alle Indiens byer” — at der bliver rapporteret en vold­tægt hver 18. time, hvilket giver cirka 487 anmeldelser om året.

Google angiver at Delhi og Danmark havde hen­holds­vis 16,8 mio. og 5,6 mio. ind­byggere i 2011, så hvis Danmark skulle frem­vise samme hyppig­hed af vold­tægt som Delhi, burde politiet i Danmark mod­tage 162 vold­tægts­anmeld­elser om året.

Amnesty International skriver på deres side om tal og fakta om vold­tægt at
I Danmark bliver der hvert år anmeldt ca. 500 vold­tægter. Under­søgelser tyder dog på, at kun et fåtal af alle vold­tægter bliver anmeldt. Eksperter vurderer, at der hvert år bliver begået mellem 2.000 og 10.000 vold­tægter i Danmark.
Og i Danmarks Statistik kan man se at der i de seneste tre år er anmeldt i gennem­snit 96 vold­tægter i kvar­talet (median 94,5), dvs. 384 om året, eller mere end dobbelt så mange som man skulle for­vente hvis Danmark havde samme høje vold­tægts­frekvens som Delhi.


Det kan man godt tænke lidt over…


Arkiv:
  1. Politiken: Politiet afspærrer New Delhi efter voldtægtsdrab
  2. Khaleej Times: Indian gang rape victim dies; New Delhi braces for protests
  3. Amnety International: Tal og fakta om voldtægt


Ingen kommentarer: